Notatka z wspólnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej

 nr posiedzenia: 32 i 35

Zobacz artykuł (PDF)