Zapis stenograficzny (373)- Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej (31.) oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (35.)

Zobacz artykuł (PDF)