portret

O KANCELARII PRAWNEJ

 

Kancelaria działa od 1 marca 2010 r, sukcesywnie poszerzając swoje kadry o profesjonalnych, wybranych w wyniku wielostopniowej rekrutacji prawników.

Od początku istnienia Kancelarii do chwili obecnej reprezentowaliśmy naszych Klientów w kilkuset sprawach procesowych: cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, przede wszystkim jednak specjalizujemy się w procesach odszkodowawczych,  zwłaszcza z zakresu roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, korzystając z 13.letniego doświadczenia, które zdobyłam pracując jako radca prawny w największych zakładach ubezpieczeń.

Reprezentujemy zarówno ubezpieczonych, słusznie dochodzących swoich praw, jak i zakłady ubezpieczeń w sprawach o wyłudzanie nienależnych świadczeń.

Przedmiot działalności Kancelarii jest także w znacznej mierze kontynuacją moich zadań wykonywanych podczas kilkuletniej współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a polegających na udzielaniu pomocy prawnej w sprawach rodzinnych – zwłaszcza przemocy i wszelkiej innej patologii rozgrywającej się i ukrytej „w czterech ścianach” oraz w sprawach z zakresu prawa pracy – szczególnie narastającej także w tym obszarze patologii jaką jest mobbing.

Uczestniczyłam również w przygotowaniu nowelizacji Kodeksu Pracy oraz – przy wsparciu Rządowego Centrum Legislacyjnego – przygotowałam projekt wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tzw. „równościowych” dyrektyw unijnych, zawierających przepisy zakazujące dyskryminacji we wszystkich jej obszarach.

Największe doświadczenie zdobyłam jednak na salach sądowych, reprezentując naszych Klientów w ponad 2000 sprawach procesowych. Obecnie przy wsparciu młodej kadry działamy – na ogół skutecznie – na szerszą skalę.

podpis