W szczególnych przypadkach osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, udzielamy tej pomocy z uwzględnieniem ich sytuacji bytowej, a w wyjątkowych wypadkach nieodpłatnie.