Alimenty – Warszawa

Podstawowym obowiązkiem każdego z rodziców a jest zapewnienie dziecku należytych środków na poczet jego rozwoju do czasu, aż nie będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Obowiązek ten nie jest ściśle określony przez ramy czasowe i nie można się go zrzec, bez względu na to czy dziecko osiągnęło pełnoletność lub poszło na studia. Swoiste “zwolnienie” z obowiązku następuje zazwyczaj w sytuacji, gdy potomek np. pracuje i stać go na życie nie gorsze jak w domu rodzinnym. Podczas ustalania wysokości alimentów, przede wszystkim należy dążyć do wzajemnego wyważenia możliwości możliwości finansowych zobowiązanego oraz potrzeb beneficjenta alimentów. Jeśli bowiem są w stanie ustalić między sobą konkretną miesięczną stawkę, wówczas nie potrzebna jest interwencja osób postronnych. W przypadku kiedy takie porozumienie nie może być zawarte, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Nasza Kancelaria pomoże zredagować umowę, który obowiązywać będzie przed sądem w przypadku wszczęcia postępowania. Jest to o tyle ważne, gdyż obliguje on do wypłacania zobowiązania pieniężnego każdego miesiąca tak długo, jak długo trwa obowiązek alimentacyjny. Jeśli ugoda nie jest możliwa, sąd – po przeprowadzeniu rozprawy – określa wysokość tych świadczeń. Wówczas oferujemy pomoc prawną poprzez reprezentowanie w sądzie osoby żądającej alimentów.

Zapewniamy także pomoc prawną w sytuacji gdy osoba płacąca alimenty występuje do sądu z wnioskiem o ich obniżenie, albo o zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

wróć ▶