Mobbing – Warszawa

Mobbing to coraz częściej spotykane negatywne zjawiska w strukturach firm, zarówno małych, jaki tych największych o zawiłej strukturze organizacyjnej. Pojęcie to jest dość szerokie i swoim zasięgiem obejmuje prześladowanie, nękanie oraz zastraszanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Skutki tego typu działań zazwyczaj mają na celu ośmieszenie, poniżeniem oraz postępującą eliminację z grupy współpracowników. Okazuje się, że zaraz obok rasizmu oraz seksizmu, zjawiskiem najczęściej występującym w miejscu pracy jest właśnie mobbing. Przed mobbingiem należy się bronić. Podstawę normatywną daje Kodeks pracy, według którego osoba odczuwająca ze strony podwładnego uporczywego nękania oraz zastraszania, może dochodzić przed sądem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy 1 stycznia 2004 r. Jak mogłam zauważyć, w Warszawie stosunkowo niewiele spraw trafia do sądów w związku z tego typu praktykami. Dzieje się tak dlatego, iż trudno bezsprzecznie rozdzielić zjawisko mobbingu od np. próby egzekwowania poleceń służbowych.

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu w pracy i nie widzisz możliwości polubownego rozwiązania tego problemu, zgłoś się do doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Prawnicy z naszej Kancelarii z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, konkretne postępowanie, a w razie potrzeby przygotują stosowny pozew i będą Cię reprezentować przed sądem w celu wyegzekwowania od mobbera należnego Ci zadośćuczynienia.

wróć ▶