Pomoc prawna w sądzie

Pomoc prawna w sądzie świadczona jest przez adwokatów oraz radców prawnych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. Prawnik świadczący pomoc prawną zobowiązuje się do udzielania pomocy w formie słownej (porady prawne), na piśmie (sporządzanie opinii i projektów aktów prawnych) oraz reprezentacji danej osoby przed sądem. Usługi prawne polegać mogą na: poradnictwie, opracowywaniu pism procesowych oraz zastępstwie procesowym,. Pomoc prawna w sądzie jest zatem szczególnego rodzaju usługą świadczoną w celu ochrony interesów danych osób i ich mienia. Postępowania sądowe mogą charakteryzować się niebywałą złożonością, co wymaga umiejętnego posługiwania się szerokim spektrum wiedzy z zakresu prawa. Uzyskania pozytywnego, czyli oczekiwanego przez stronę, orzeczenia często wymaga wiedzy specjalistycznej, tak na poziomie prawa materialnego, jak i zasad postępowania w procesie, dlatego pomoc doświadczonego prawnika bywa wówczas konieczna.
Do uzyskania pomocy prawnej w sądzie niezbędne jest uprzednie zwrócenie się do podmiotu oferującego tego typu pomoc.

Nasza Kancelaria oferuje tego typu pomoc Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii sprawia, że nawet najbardziej zawiłe sprawy znajdują swój pozytywny finał. Nasi radcowie prawni specjalizują się w prawie ubezpieczeń, pracy, bankowym i rodzinnym, dzięki czemu zapewnić możemy kompleksową asystę, nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach.

wróć ▶