Stalking – Warszawa

W polskim prawie stalking definiuje się jako uporczywe nękanie i nagabywanie drugiej osoby, powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, bezpieczeństwa oraz naruszenie prywatności i jako takie stanowi przestępstwo, podlegające karze pozbawienia wolności do lat 3. Osoba, która jest przekonana o tym, iż stała się obiektem prześladowań, a proces ten jest długotrwały i powtarzający, powinna zgłosić się do odpowiedniego organu, w tym na policje lub do adwokata. Przestępstwo tego rodzaju jest ścigane tylko i wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, stąd niezbędnym do wszczęcia postępowania jest w tym przypadku niezwłoczne poinformowanie organów ścigania. Traktowane jest to wtedy jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Niegdyś prześladowani byli głównie znani z telewizji aktorzy oraz muzycy, obecnie praktycznie każdy narażony jest na stalking. Warszawa jest największym miastem w Polsce przez co oprawcy czują się anonimowi. Jeśli jesteś ofiarą stalkingu zgłoś się do naszej Kancelarii. Szybko i skutecznie pomożemy Ci wyjść z kłopotliwej sytuacji.

wróć ▶